CENÍK SLUŽEB

SLUŽBY HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU:

Základní služby pro registrované pojištěnce zdravotních pojišťoven jsou poskytovány v rámci zdravotního pojištění podle platné úhradové vyhlášky.

PLACENÉ SLUŽBY A NADSTANDARDNÍ VÝKONY:

Výkony nehrazené nebo jen částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a nadstandardní ošetření jsou poskytovány za přímou platbu. Osoby nepojištěné v ČR ošetříme dle cenníku jako samoplátce. Ceny odpovídají rozsahu výkonu. 

 

Cenník aktualizován a platný od 1.1.2022

 

 • Lékařská prohlídka do zaměstnání vstupní, periodická, mimořádná, výstupní  500,-Kč
 • Lékařská prohlídka pro profesní průkaz /svářeč, jeřábník, vozík/  500,-Kč
 • Řidičský průkaz - potvrzení zdravotní způsobilosti 500,-Kč
 • Řidičský průkaz - rozšíření zdrav.způsobilosti 400,-Kč
 • Řidičský průkaz - potvrzení zdravotní způsobilosti nad 65 let 400,-Kč
 • Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz - potvrzení zdravotní způsobilosti 1000,-Kč
 • Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz - potvrzení zdravotní způsobilosti - prodloužení platnosti, rozšíření 800,-Kč
 • Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 100,-Kč
 • Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti 400,-Kč
 • Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní stavu k adopci dítěte 400,-Kč
 • Lékařská prohlídka - Vyšetření a vystavení potvrzení při cestách do zahraničí 400,-Kč
 • Zdravotní průkaz v potravinářství - potvrzení zdravotní způsobilosti na dobu neurčitou 400,-Kč
 • Zdravotní průkaz v potravinářství- potvrzení zdravotní způsobilosti na dobu určitou 300,-Kč
 • Zpráva o zdravotním stavu pro soud a policii ČR 200,- Kč
 • Výpis ze zdravotní dokumentace 300,-Kč
 • Výpis ze zdravotní dokumentace na jiný formulář než z našeho ambulantního PC softwaru (psáno ručně) 500,-Kč
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti - práce s dětmi 200,-Kč
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti - krátkodobá brigáda 200,-Kč
 • Administrativní činnost o zdravotním stavu dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům (životní pojištění, úrazové pojištění, bolestné) 400,-Kč
 • Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro jiné než léčebné účely (běžná lhůta 2 týdny)
  - na počkání +500,-Kč
  - do druhého dne +300,-Kč
 • Administrativní činnost o zdravotním stavu dle zdravotní dokumentace pro sociální služby (Domov pro seniory, pěcovatelská služba) 200,-Kč
 • Lékařské potvrzení na vlastní žádost bez vyšetření (administrativa) 100,-Kč
 • Lékařské potvrzení na vlastní žádost s vyšetřením 250,-Kč
 • Návrh na lázně samoplátci 400,-Kč
 • Rekvalifikační kurz 250,-Kč
 • Rekondiční pobyt 250,-Kč
 • Vystavení náhradního hlášení (ztráta průkazu pracovní neschopnosti) 100,-Kč
 • Kopírování/tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta 1 strana 5,-Kč
 • Aplikace očkovácí látky 150,-Kč
 • Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění (laboratoř klient hradí přímo v laboratoři dle platného cenníku) 1500,-Kč
 • CRP vyšetření samoplátci 200,-Kč
 • INR vyšetření samoplátci 200,-Kč
 • Glykémie stanovena glukometrem samoplátci 50,-Kč
 • TOKS (test na okultní krvácení ve stolici) samoplátci 250,-Kč
 • EKG vyšetření samoplátci 400,-Kč
 • TK Holter samoplátci 500,-Kč
 • Vstupní prohlídka vč.EKG samoplátci 1000,-Kč
 • Preventivní prohlídka vč.EKG samoplátci 900,-Kč
 • Cílené vyšetření lékařem samoplátci 400,-Kč
 • Kontrolní vyšetření lékařem samoplátci 200,-Kč
 • Aplikace injekce 150,-Kč
 • Chirurgická rouška/ústenka na ústa a nos 20,-Kč
 • Respirátor třídy FFP2 30,-Kč

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

Ceny jsou uvedeny v Kč, nejsme plátci DPH. Výše cen vyšetření a dalších služeb v rámci ambulance odpovídají cenníkům zdravotního pojištění a jsou hrazeny přímou platbou od klienta. Pokladní doklady na hrazené služby vystavujeme na vyžádání. K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb, nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon.