CENÍK SLUŽEB

SLUŽBY HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU::

Základní služby pro pojištěnce uvedených smluvních zdravotních pojišťoven jsou poskytovány v rámci zdravotního pojištění podle platné úhradové vyhlášky.

PLACENÉ SLUŽBY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU::

Další služby nehrazené nebo jen částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou poskytovány za přímou platbu. Ceny odpovídají rozsahu výkonu.

AKTUÁLNÍ PLACENÉ SLUŽBY K 1.3.2023:• Lékařská prohlídka do zaměstnání vstupní, periodická, mimořádná, výstupní 600,-
• Lékařská prohlídka pro profesní průkaz /svářeč, jeřábník, vozík/ 600,-
• Řidičský průkaz - potvrzení zdravotní způsobilosti 600,-Kč
• Řidičský průkaz - rozšíření zdrav.způsobilosti 500,-
• Řidičský průkaz - potvrzení zdravotní způsobilosti nad 65 let 500,-
• Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz - potvrzení zdravotní způsobilosti 1200,-
• Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz
potvrzení zdravotní způsobilosti - prodloužení platnosti, rozšíření 1000,-
• Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 200,-
• Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti - amatér 800,-
• Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní stavu k adopci dítěte 600,-
• Lékařská prohlídka - Vyšetření a vystavení potvrzení očkování pro zahraniční cesty 500,-
(překlad do angličtiny bez vlastního formuláře +200,- Kč)
• Zdravotní průkaz v potravinářství - potvrzení zdravotní způsobilosti na dobu neurčitou 500,-
• Zdravotní průkaz v potravinářství- potvrzení zdravotní způsobilosti na dobu určitou 400,-
• Výpis ze zdravotní dokumentace 400,-
• Výpis ze zdravotní dokumentace 600,-
na jiný formulář než z našeho ambulantního PC softwaru (psáno ručně)
• Potvrzení zdravotní způsobilosti - práce s dětmi 500,-
• Potvrzení zdravotní způsobilosti - krátkodobá brigáda 400,-
• Administrativní činnost o zdravotním stavu dle zdravotní dokumentace 500,-
k jiným než léčebným účelům (životní pojištění, úrazové pojištění, jiná pojistka)
• Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro jiné než léčebné účely 
(běžná lhůta 2 týdny)
- na počkání +500,-
- do druhého dne +300,-
• Administrativní činnost o zdravotním stavu dle zdravotní dokumentace pro sociální služby 300,-
(Domov pro seniory, pěcovatelská služba) 
• Lékařské potvrzení na vlastní žádost bez vyšetření (ADMINISTRATIVA) 300,-
• Lékařské potvrzení na vlastní žádost s vyšetřením 500,-
• Návrh na lázně samoplátci 600,-
• Rekvalifikační kurz 500,-
• Rekondiční pobyt 500,-
• Kopírování/tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta 1 strana 10,-
• Aplikace očkovácí látky/injekce 200,-
• PN - Úpravy, Storno PN 300,-
• Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění 2000,-
(laboratoř klient hradí přímo v laboratoři dle platného cenníku) 
• CRP vyšetření samoplátci 300,-
• INR vyšetření samoplátci 300,-
• Glykémie stanovena glukometrem samoplátci 100,-
• TOKS (test na okultní krvácení ve stolici) samoplátci 300,-
• EKG vyšetření samoplátci 500,-
• TK Holter samoplátci 500,-
• Jednorázové cílené vyšetření nepojištěného - samoplátce 1000,-
• Kontrolní vyšetření lékařem nepojišt. samoplátci 800,-
• Chirurgická rouška/ústenka na ústa a nos 20,-
• Respirátor třídy FFP230,-

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

Ceny jsou uvedeny v Kč, nejsme plátci DPH. Výše cen vyšetření a dalších služeb v rámci ambulance odpovídají cenníkům zdravotního pojištění a jsou hrazeny přímou platbou od klienta. Pokladní doklady na hrazené služby vystavujeme na vyžádání. K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb, nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon.