CENÍK SLUŽEB

SLUŽBY HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU:

Základní služby pro registrované pojištěnce zdravotních pojišťoven jsou poskytovány v rámci zdravotního pojištění podle platné úhradové vyhlášky.

PLACENÉ SLUŽBY A NADSTANDARDNÍ VÝKONY:

Výkony nehrazené nebo jen částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a nadstandardní ošetření jsou poskytovány za přímou platbu. Osoby nepojištěné v ČR ošetříme dle cenníku jako samoplátce. Ceny odpovídají rozsahu výkonu. 

 

Cenník aktualizován a platný od 1.3.2023

 

 • Lékařská prohlídka do zaměstnání vstupní, periodická, mimořádná, výstupní  600,-Kč
 • Lékařská prohlídka pro profesní průkaz /svářeč, jeřábník, vozík/  600,-Kč
 • Řidičský průkaz - potvrzení zdravotní způsobilosti 600,-Kč
 • Řidičský průkaz - rozšíření zdrav.způsobilosti 500,-Kč
 • Řidičský průkaz - potvrzení zdravotní způsobilosti nad 65 let 500,-Kč
 • Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz - potvrzení zdravotní způsobilosti 1200,-Kč
 • Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz - potvrzení zdravotní způsobilosti - prodloužení platnosti, rozšíření 1000,-Kč
 • Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 200,-Kč
 • Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti - amatér 800,-Kč
 • Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní stavu k adopci dítěte 600,-Kč
 • Lékařská prohlídka - Vyšetření a vystavení potvrzení očkování při cestách do zahraničí  500,-Kč  (překlad do angličtiny bez vlastního formuláře +200,- Kč
 • Zdravotní průkaz v potravinářství - potvrzení zdravotní způsobilosti na dobu neurčitou 500,-Kč
 • Zdravotní průkaz v potravinářství- potvrzení zdravotní způsobilosti na dobu určitou 400,-Kč
 • Výpis ze zdravotní dokumentace 400,-Kč
 • Výpis ze zdravotní dokumentace na jiný formulář než z našeho ambulantního PC softwaru (psáno ručně) 600,-Kč
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti - práce s dětmi 500,-Kč
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti - krátkodobá brigáda 400,-Kč
 • Administrativní činnost o zdravotním stavu dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům (životní pojištění, úrazové pojištění, jiná pojistka) 500,-Kč
 • Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro jiné než léčebné účely (běžná lhůta 2 týdny)
  - na počkání +500,-Kč
  - do druhého dne +300,-Kč
 • Administrativní činnost o zdravotním stavu dle zdravotní dokumentace pro sociální služby (Domov pro seniory, pěcovatelská služba) 300,-Kč
 • Lékařské potvrzení na vlastní žádost bez vyšetření (ADMINISTRATIVA) 300,-Kč
 • Lékařské potvrzení na vlastní žádost s vyšetřením 500,-Kč
 • Návrh na lázně samoplátci 600,-Kč
 • Rekvalifikační kurz 500,-Kč
 • Rekondiční pobyt 500,-Kč
 • Kopírování/tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta 1 strana 10,-Kč
 • Aplikace očkovácí látky/injekce 200,-Kč
 • PN - Úpravy, Storno PN  300,-Kč
 • Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění (laboratoř klient hradí přímo v laboratoři dle platného cenníku) 2000,-Kč
 • CRP vyšetření samoplátci 300,-Kč
 • INR vyšetření samoplátci 300,-Kč
 • Glykémie stanovena glukometrem samoplátci 100,-Kč
 • TOKS (test na okultní krvácení ve stolici) samoplátci 300,-Kč
 • EKG vyšetření samoplátci 500,-Kč
 • TK Holter samoplátci 500,-Kč
 • Jednorázové cílené vyšetření nepojištěného - samoplátce 1000,-Kč
 • Kontrolní vyšetření lékařem nepojišt. samoplátci 800,-Kč
 • Chirurgická rouška/ústenka na ústa a nos 20,-Kč
 • Respirátor třídy FFP2 30,-Kč

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

Ceny jsou uvedeny v Kč, nejsme plátci DPH. Výše cen vyšetření a dalších služeb v rámci ambulance odpovídají cenníkům zdravotního pojištění a jsou hrazeny přímou platbou od klienta. Pokladní doklady na hrazené služby vystavujeme na vyžádání. K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb, nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon.