O NÁS

Naše ambulance Vám nabízí komplexní preventivní a léčebně-diagnostickou péči v oboru všeobecného praktického lékařství. Zakladáme si na vstřícném a individuálním přístupu ke klientovi, vytvoření vzájemného vztahu a důvěry s klientem. Nabízíme Vám příjemné prostředí v moderně vybavené ordinaci.

 

MUDr. Michaela Kiseľáková - praktická lékařka, Praha 10, Dolní Měcholupy

Promovala jsem na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014. Absolvovala jsem specializační program všeobecné praktické lékařství v celém rozsahu. Moje práce spočívá v prevenci a léčbě akutních a chronických onemocnění za pomoci moderních přístrojů a poznatků moderní medicíny, tzv. evidence - based medicine. Zakladám si na přátelském a individuálním přístupu k pacientovi, na vzájemné důvěře a komunikaci. Ordinaci jsem převzala po její zakladatelce MUDr. Růženě Janečkové, s kterou nadále spolupracuji, navzájem komunikujeme, podporujeme se a naši práci spolu konzultujeme.

Mluvím plynule anglicky. Jsem členkou České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů České republiky a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 

 

Licence a Oprávnění

 •  Licence vydaná Českou lékařskou komorou
 •  Osvědčení k výkonu soukromé praxe v oboru všeobecné praktické lékařství
 •  Oprávnění pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce a vedoucího lékaře
 •  Člen Sdružení praktických lékařů
 • Diplom celoživotního vzdělávaní lékařů

 

 

 

Zárukou kvalitní odborné ambulantní péče jsou dlouholeté zkušenosti MUDr. Růženy Janečkové, zakladatelky Dolnoměcholupské zdravotní s.r.o. 

MUDr. Růžena Janečková - praktická lékařka, psychoterapeutka, Praha 10, Dolní Měcholupy

Promovala jsem v roce 1979 na 1. lékařské fakultě FVL UK s červeným diplomem. Na základě konkurzu jsem nastoupila do IK+EMu na kardiologické oddělení do skvělého týmu profesora MUDr. Jiřího Widimského, kde jsem se naučila základy interní mediciny. Po MD jsem se  rozhodla věnovat všeobecnému lékařství. Můj otec byl praktický lékař a mně se líbila jeho práce v terénu, možnost sledovat své pacienty dlouhodobě, v rodinných souvislostech. V roce 1985 jsem získala specializaci v oboru všeobecného lékařství. Zájem o poznání hlubších souvislostí vzniku nemocí mě vedl do psychoterapeutických výcviků-v r. 1997 jsem ukončila 4letý výcvik v rogerovské psychoterapii a nastoupila jsem na menší úvazek do RIAPSu  (centrum krizové intervence), kde jsem měla opět štěstí na úžasný profesní tým, v kterém jsem se učila umění psychoterapie.  Zde jsem v l. 1998 - 2003 absolvovala další na tělo orientovaný výcvik- PBSP. V r. 1999 jsem získala funkční specializaci v systematické psychoterapii a v r. 2007 Osvědčení o způsobilosti v oboru psychosomatická medicina. 25 let jsem pracovala jako praktický lékař v Dolních Měcholupech, kde jsem byla součástí dolnoměcholupské komunity a působilo mi radost pečovat  o zdraví jejich členů. Málokterému pražskému lékaři se poštěstí mít v péči až 4 generace jedné rodiny, což zde je, protože tu ještě žijí pospolu široká rodinná společenství.

 

Licence a Oprávnění

 •  Licence vydaná Českou lékařskou komorou
 •  Osvědčení k výkonu soukromé praxe v oboru všeobecné praktické lékařství
 •  Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 •  Člen Sdružení praktických lékařů

 

V rámci standardního zdravotního pojištění ošetříme klienty těchto zdravotních pojišťoven:

 •  Všeobecná zdravotní pojišťovna - VZP (111)
 •  Vojenská zdravotní pojišťovna - VOZP (201)
 •  Oborová zdravotní pojišťovna - OZP (207)
 •  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - ZPMV (211)
 •  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - ČPZP (205)
 •  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - ZPŠ (209)
 • Revírní bratrská pokladna - (213)

 

Nepojištěné v ČR ošetříme podle platného cenníku jako samoplátce.

Mluvíme anglicky.

Dolnoměcholupská zdravotní s.r.o. Všeobecná praktická lékařka