SLUŽBY

Našim registrovaným klientům nabízíme v rámci komplexní primární péče tyto služby:

 • komplexní preventivní péče: pravidelné preventivní prohlídky každé 2 roky pro všechny věkové kategorie
 • screening a preventivní vyhledávaní nádorových onemocnění (test na okultní krvácení do stolice od 50 let, mamografie prsu od 45 let, PSA u mužů nad 40 let)
 • diagnostika a léčba akutních onemocnění
 • dispenzarizace a péče o pacienty s chronickým onemocněním (arteriální hypertenze, diabetes mellitus 2.typu, porucha metabolizmu tuků, obezita, chronické žilní onemocnění, bolesti zad a jiné bolestivé stavy atd.)
 • předoperační vyšetření
 • prohlídky do zaměstnání (pracovně-lékařské prohlídky, brigády)
 • prohlídky k potvrzení řidičského a zbrojního průkazu
 • prohlídky ke sportovní činnosti (profesionální a neprofesionální)
 • online objednávaní na vyšetření
 • výživové poradenství
 • laboratorní vyšetření (odběry krve, moči, kultivační vyšetření)
 • EKG vyšetření
 • ABPM - Holter TK - 24-hodinové měření krevního tlaku mimo ordinaci (přístroj nosíte u sebe 24 hodin, včetně noci)
 • POCT metody - CRP, INR, glykemie glukometrem, orientační testování moči papírkem, pulzní oxymeter)
 • očkování povinné hrazené ze zdravotního pojištění - tetanus
 • očkování na vlastní žádost nehrazené ze zdravotního pojištění - klíšťová encefalitida, chřipka, pneumokok, hepatitida A+B atd.
 • očkování pro cestovatele do zahraničí
 • posudková a administrativní činnost (Úřad práce, ČSSZ - invalidita, ZTP)
 • vyšetření a ošetření nemocných v jejich domácím prostředí, který se pro imobilitu nebo špatný zdravotní stav nemohou dopravit do ordinace běžným transportem
 • předpis léků formou telefonické (SMS) nebo emailové komunikace
 • ošetření nepojištěných osob v ČR (samoplátci)